Česky
English

Referenční akce - realizace

Firma PrimaTech s.r.o. v průběhu působení na trhu v oblasti TZB uskutečnila dodávky na stavby v celé České republice a na Slovensku. Ročně se podílí na realizaci staveb z oblasti technického zařízení budov z významnými stavebními firmami s dlouhodobými tradicemi, které působí na českém trhu jako jsou Metrostav a.s., PRŮMSTAV a.s., VCES a.s., Skanska CZ a.s., Hochtief CZ a.s.. nebo Podzimek a synové s.r.o. 
V referenční listině jsou uvedeny zakázky, které firma uskutečnila v průběhu let 1993 - 2015.

Referenční akce - projekční činnost

Firma PrimaTech s.r.o. zajišťuje v rámci přípravy zakázek i veškeré stupně projektové dokumentace dle požadavků a potřeb zákazníků. Zde jsou uvedeny nejvýznamnější projekty, které firma v rámci své působnosti zpracovala. 
V referenční listině jsou uvedeny projekty, které firma zpracovávala v průběhu let 1993 - 2015. 

Referenční akce - servisní a revizní činnost

Firma PrimaTech s.r.o. provádí a zajišťuje kompletní servisní a revizní činnost dodávek TZB na ukončených zakázkách nebo dle požadavků zákazníků. Servis a revize jsou prováděny na základě uzavřených smluv o dílo případně na základě objednávek. Servis zajišťujeme jak záruční tak pozáruční, hlavní prioritou je poskytování kvalitních služeb a zajištění dlouhodobé a oboustranně výhodné spolupráce s našimi zákazníky. V referenční listině jsou uvedeny zakázky, na kterých se provádí pravidelný servis nebo revize. 

Servisní vozisdlo     Servisní vozidlo     Servisní vozidlo

Referenční akce - správa zařízení TZB

Firma PrimaTech s.r.o. poskytuje široký rozsah služeb pro provoz zařízení, nabízíme komplexní přístup, který zahrnuje technické, provozní a servisní služby od vysoce profesních činností jako je údržba vzduchotechnických, klimatizačních a chladících zařízení, topných systémů přes provoz a údržbu strojoven a výměníkových stanic včetně řídících systémů. Naším hlavním cílem je plně uspokojit potřeby zákazníka a neustálé zdokonalování služeb.

V rámci poskytovaných služeb jsou nedílnou součástí servisní služby a komplexní zpráva TZB:
1) záruční servis TZB
2) pozáruční servis TZB
3) záruční a pozáruční servis s uzavřenou servisní smlouvou TZB
4) komplexní správa, servis a provozování TZB
5) obsluha a provoz strojoven vzduchotechniky, chlazení, kotelen a výměníkových stanic

Záruční servis TZB
Záruční servis, servisní zásahy v případě poruchy nebo havárie zařízení zajišťujeme na základě podmínek vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu v rámci realizované zakázky.

Pozáruční servis TZB
Pozáruční servis je prováděn většinou na základě objednávek se snahou zajistit pravidelnost servisních činností. Servisní zásah v případě poruchy nebo havárie zajišťujeme dle vzájemné dohody se zákazníkem, tak aby byl uspokojen jeho požadavek.

Záruční a pozáruční servis s uzavřenou servisní smlouvou
V rámci služeb nabízíme našim zákazníkům pravidelné preventivní prohlídky, které mají za cíl minimalizovat možné poruchové stavy a současně udržovat zařízení v provozuschopném stavu. V případě vzniku poruchy je firma zavázána k jejímu odstranění ve smluvně stanoveném časovém intervalu.

Komplexní správa, servis a provozování TZB
Při komplexní správě, servisu a provozování TZB, zajišťujeme provoz, údržbu a servis technologického zařízení a nepřetržitou pohotovostní a havarijní službu.
Dále zajišťujeme každodenní obsluhu, provoz, preventivní údržbu a opravy veškerých objektových technologických zařízení. Běžnou a preventivní údržbu zajišťujeme na základě předem zpracovaného "Plánu preventivní a údržbové činnosti" a to jak vlastními pracovníky údržby, tak prostřednictvím odborných a specializovaných firem. Sledujeme termíny a v řádném termínu zajišťujeme dle platné legislativy veškeré revize a prohlídky objektových technologií.
Součástí činnosti je zajištění služby nepřetržitého dispečinku pro příjem hlášení závad po 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Zásah na objektu prostřednictvím výjezdu havarijní služby je garantován nejpozději do 2 hodin od nahlášení závady.

Obsluha a provoz strojoven vzduchotechniky, chlazení, kotelen a výměníkových stanic
Veškeré činnosti zajišťujeme proškolenými osobami, které v rámci svých povinností sledují každodenní provoz technologických zařízení z hlediska bezpečnosti, hospodárnosti a spolehlivosti. Dále zajišťujeme preventivní prohlídky, zkoušky, revize a údržbu dle provozních předpisů a provozních podmínek výrobců a dodavatelů jednotlivých zařízení ve stanovených lhůtách včetně vypracování potřebné dokumentace. Provádíme plánované opravy a preventivní údržbu zařízení ve smyslu platných právních předpisů nepřetržitou kontrolu a vyhodnocení poruchových stavů. Zajišťujeme vypracování provozních řádů a kompletní dokumentace k obsluze a provozu technologických zařízení. Zajišťujeme kompletní evidenci a vedení údajů a záznamů v provozním deníku.
© 2008 Profi Help s.r.o.